เงื่อนไข
บริการของเราเป็นบริการประเภทสมัครสมาชิก บอกรับข้อความ มีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ได้รับข้อความ
โดยค่าใช้จ่ายจะเรียกเก็บจากเครือข่ายมือถือของท่าน

ท่านสามารถบอกเลิกการรับข้อความโดย กด *137 เพื่อเข้าไปยังระบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชม. หรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-119-2636 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

     
  หน้าแรก | ติดต่อ | เงื่อนไข